Tertiaire menu

Start inhoud
Vragen

Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen

 • 01. Wat is de scope van de aanbestedingen?

  De scope van het programma valt binnen de scope van de categorie ICT Werkomgeving Rijk, welke wordt gevormd door de categorieën Vaste Werkplek, Mobiele Werkplek en Telefonie – Spraak en omvat alle producten en daaraan gerelateerde diensten die de generieke ICT werkomgeving van de rijksambtenaar faciliteren, met uitzonderingen van:

  1. generieke infrastructuur in het datacenter (EASI2010|Rekencentrum Hardware is opnieuw aanbesteed via ROAD 2016 door IUC Noord);
  2. vaste WAN verbindingen (zie ON2013);
  3. COTS-software (commercial off-the-shelf software);
  4. business software.

  Voor meer informatie over de aanbestedingen, verwijzen wij naar het programmaplan en de strategiedocumenten. Een indeling van de aanbestedingen vindt u op de website.

 • 02. Wat is de deelnemersscope van het programma?

  De scope van het programma en daarmee de scope van de deelnemers aan IWR2016, IWR2017 en IWR2018 beperkt zich tot:

  • Ministeries (kerndepartementen en hun baten-lastendiensten);
  • Publiekrechtelijke ZBO's die qua ICT nauw verbonden zijn met de Rijksoverheid;
  • Hoge Colleges van Staat;
  • Rechterlijke macht;
  • Adviescolleges.
 • 03. Mijn organisatie valt binnen de scope van het programma. Hoe kan mijn organisatie zich aanmelden voor deelname aan de diverse aanbestedingen?

  Vanuit de categorie ICT Werkomgeving Rijk is een verzoek verstuurd aan alle CIO's en CDI's van de departementen om bij de categoriemanager aan te geven welk van de hierboven genoemde doelgroepen gaan deelnemen. De deadline om deel te nemen is verstreken, aanmelden is derhalve niet meer mogelijk.

 • 04. Is het mogelijk een overzicht te geven van de aankomende marktconsultaties?

  Om u een indicatie te geven van de nog aankomende marktconsultaties verwijzen wij u naar het overzicht op de website. Wij adviseren om deze geregeld te controleren op updates.

 • 05. Worden er meerdere marktconsultaties per aanbesteding via de website georganiseerd?

  Het programma Aanbesteding IWR heeft op dit moment niet de intentie meer dan 1 marktconsultatie per aanbesteding te doen met uitzondering van IWR2016|MFP-faciliteiten en IWR2016|Netwerkprinters. Om die reden zal er geen mogelijkheid worden geboden de bijlagen van de reeds eerder gepubliceerde aanbestedingstukken te beoordelen.

 • 06. Wordt het het geleverde advies en de suggesties n.a.v. de op de website gehouden marktconsultatie geanonimiseerd gedeeld c.q. gepubliceerd?

  Het programma Aanbesteding IWR bepaalt of en, zo ja welke, adviezen en/of suggesties worden verwerkt in de aanbestedingsdocumenten. In voorkomende gevallen is dit geanonimiseerd.

 • 07. Wanneer publiceert het programma Aanbesteding IWR de aanbestedingen?

  De aanbestedingen onder IWR2016 en IWR2017 zijn gepubliceerd. De aanbestedingen IWR2018 gaan nog van start. Houd voor publicatiedata onze website in de gaten of abonneer op onze nieuwsbrief.

 • 08. Worden er, in lijn met eerdere vergelijkbare overheidsaanbestedingen, nog informatiebijeenkomsten georganiseerd?

  Wij verwachten op dit moment dat er geen informatiebijeenkomsten voor de aanbestedingen worden georganiseerd. Als onderdeel van het aanbestedingsproces kan een informatiebijeenkomst worden georganiseerd indien daar naar mening van het programma Aanbesteding IWR aanleiding toe is.

 • 09. Worden de publicatie van de definitieve aanbestedingsdocumenten, net als de conceptdocumenten, ook gefaseerd openbaar gemaakt of worden bedoeling de definitieve aanbestedingsdocumenten voor de kavels tegelijkertijd openbaar gemaakt?

  De definitieve aanbestedingsdocumenten zullen per individuele aanbesteding worden gepubliceerd. De verwachting is dat er geen gezamenlijk publicatiemoment zal ontstaan voor alle individuele aanbestedingen.

 • 10. Wordt de Tenderboard ICT ingezet bij alle verschillende aanbestedingen?

  Ja, kijk voor meer informatie op de rubriek Tenderboard ICT.

 • 11. Ik wil graag op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen met betrekking tot de verschillende aanbestedingen.

  Abonneer je op de maandelijkse nieuwsbrief van aanbesteding IWR en check regelmatig de website.

Deel deze pagina