Tertiaire menu

Start inhoud
Programma Aanbesteding IWR

Tenderboard ICT

Kwaliteit is van groot belang in de verschillende aanbestedingen van het programma Aanbesteding IWR. Om de kwaliteit vanaf het begin van de aanbestedingen te borgen, toetst de Tenderboard ICT vooraf de strategische keuzes die in de individuele aanbestedingen gemaakt worden.

Taken Tenderboard

De Tenderboard is een commissie van experts die advies uitbrengt over een aanbestedingsprocedure, met als doel:

  • vergroten van de kwaliteit van de aanbestedingen;
  • beteugelen van de risico's van ongewenste aanbestedingsuitkomsten;
  • versterken van het leervermogen van de organisatie op dit onderwerp.

Leden Tenderboard

De voorzitter van de Tenderboard is Siep Eilander, voormalig manager van Interim-management, Coaching en Gateway (UBR|ICG) en voormalig Chief Procurement Officer (CPO) van het Rijk. UBR|HIS levert de secretaris van de Tenderboard, Sarah Rose (contactUBR.HIS@rijksoverheid.nl).

De overige leden van deze Tenderboard zijn:

  • Huib van Romburgh (Juridisch adviseur EZ)
  • Perry van der Weyden (CIO Rijkswaterstaat)
  • Mark Bressers (directeur Regeldruk en ICT-beleid EZ)
  • Jan Telgen (hoogleraar Inkoopmanagement voor de publieke sector)
  • Ad van de Geijn (Directeur inkoop Defensie Materieel Organisatie)
  • Hans Dussel (Hoofd Concern Inkoop Gemeente Amsterdam)

De commissie van experts komt circa 10 keer per jaar bij elkaar.

Samenwerking met UBR|HIS

De Tenderboard is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen het programma Aanbesteding IWR en UBR|HIS. De Tenderboard doet zijn werk onafhankelijk en maakt om die reden geen deel uit van het programma. De Tenderboard wordt ingezet gedurende de gehele looptijd van het programma aanbesteding IWR.

Deel deze pagina