Tertiaire menu

Start inhoud
Programma Aanbesteding IWR

Gebruikersgroep Aanbesteding IWR

Vanuit vertegenwoordigers van de deelnemende Rijksoverheden aan het programma aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) is een gebruikersgroep opgericht. De gebruikersgroep levert input voor de aanbestedingsstrategie en levert samen met het Programma Aanbesteding IWR het Programma's van Eisen op, en:

  • Stelt onderdelen van het beschrijvend document vast (zoals: PvE);
  • Formuleert de behoeften van de deelnemers (in termen van PvE en in spend);
  • Levert de informatie over de gebruikersorganisatie op;
  • Informeert de stakeholders van de deelnemer;
  • Zorgt voor invulling van beoordelingsteams;
  • Informeert en betrekt vertegenwoordigde organisaties.

Leden

Voorzitter van de gebruikersgroep is Arnoud van Petersen, werkzaam bij de Belastingdienst, Directie Architectuur en Technologie (ATiV) i.o.. De rol van secretaris wordt uitgevoerd door Maurice Boiloie (plv. Categoriemanager IWR). In de gebruikersgroep zitten vertegenwoordigers van diverse Rijksonderdelen, zoals DUO, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en SSC-ICT.

Expertgroep

Indien materiedeskundigen nodig zijn voor het beantwoorden van voorgelegde vragen of om de kwaliteit van het opgeleverde werk te beoordelen stelt de gebruikersgroep onder hun verantwoordelijkheid expertgroepen in. Per vraagstuk wordt vervolgens gekeken naar de benodigde juridische- of technische expertise. Zo wordt de beschikbare kennis binnen de Rijksoverheid maximaal ingezet, en wordt de aansluiting op de behoeftes van de Rijksoverheid veilig gesteld.

Deel deze pagina