Tertiaire menu

Start inhoud
Diskette

Downloads

Pagina's

Bron:
Programma Aanbesteding IWR

Het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk heeft op 4 juli 2016 in een tweede ronde de concept specificaties van de aanbesteding MFP-faciliteiten en de aanbesteding netwerkprinters op de website openbaar gemaakt. Deze nieuwe versie omvatte ook onderdelen zoals PSM software en MVO. De markt is gevraagd om advies en suggesties ter verbetering van deze specificaties. In deze versie zijn ook de reacties van de markt op de eerder openbaar gemaakte versie (10 juni 2016) verwerkt. Uit de reacties van de markt zijn enkele vragen naar voren gekomen, waarop het programma middels deze notitie antwoord wil geven.

Publicatiedatum: 25/7/2016
Bron:
Programma Aanbesteding IWR

Het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) heeft voor zowel IWR|EASI2016 als IWR|OT2017 de definitieve strategie bepaald. De opgestelde strategiedocumenten gaan in op de strategische oriëntatie en vormen daarmee een basis voor de verdere uitvoering van de aanbestedingen. Het programma gaat deze aanbestedingen verder uitvoeren onder de naam Aanbesteding IWR. In dit document staat het proces naar het komen van een defintieve strategie omschreven.

Publicatiedatum: 13/7/2016
Bron:
Programma Aanbesteding IWR

Het programma Aanbestedinng ICT Werkomgeving Rijk (IWR) heeft voor IWR|EASI2016 de definitieve strategie bepaald. Dit opgestelde strategiedocument gaat in op de strategische oriëntatie en vormt daarmee een basis voor de verdere uitvoering van de aanbestedingen.

Publicatiedatum: 12/7/2016
Bron:
Programma Aanbesteding IWR
Het programma Aanbestedinng ICT Werkomgeving Rijk (IWR) heeft voor IWR|OT2017 de definitieve strategie bepaald. Dit opgestelde strategiedocument gaat in op de strategische oriëntatie en vormt daarmee een basis voor de verdere uitvoering van de aanbestedingen.
Publicatiedatum: 12/7/2016
Bron:
Programma Aanbesteding IWR

Dit document betreft een observatie omtrent de ontvangen reacties die via de website van het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) ontvangen op het concept strategiedocument EASI2016 de ontvangen reacties geanonimiseerd. 

Publicatiedatum: 5/7/2016
Bron:
Nederland ICT

In mei heeft Nederland ICT voor het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) een ICT Haalbaarheidstoets over de concept aanbestedingsstrategie met de markt georganiseerd: EASI2016. De definitieve rapportage van deze ICT Haalbaarheidstoets is nu beschikbaar.

Publicatiedatum: 6/7/2016
Bron:
Programma Aanbesteding IWR

Dit document betreft een observatie omtrent de ontvangen reacties die via de website van het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) ontvangen op het concept strategiedocument OT2017 de ontvangen reacties geanonimiseerd.

Publicatiedatum: 5/7/2016
Bron:
Nederland ICT

In mei heeft Nederland ICT voor het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR) een ICT Haalbaarheidstoets over de concept aanbestedingsstrategie met de markt georganiseerd: OT2017. De definitieve rapportage van deze ICT Haalbaarheidstoets is nu beschikbaar.

Publicatiedatum: 6/7/2016
Bron:
Programma Aanbesteding IWR
De presentatie gegeven door de voorzitter van de stuurgroep en CIO BZK Jan Gudde tijdens de ICT Haalbaarheidstoets van EASI2016 en OT2017.
Publicatiedatum: 19/5/2016
Bron:
Programma Aanbesteding IWR
Het door de Stuurgroep vastgestelde programmaplan Aanbesteding IWR. De opdracht, visie en doelstellingen van het programma Aanbesteding IWR worden in dit document meer concreet beschreven, evenals de governance en de borging van kwaliteit en integriteit.
Publicatiedatum: 29/1/2016

Pagina's

Deel deze pagina