Tertiaire menu

Start inhoud
Telefoon

Beleid contact markt

Het programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk heeft een postbus opgericht voor de markt om contact te zoeken met het programma. De postbus is in beginsel bedoeld als communicatiemiddel voor het geven van reacties op de door het programma opgeleverde documenten. Contact zoeken met het programma kan alleen via de postbus:

aanbestedingIWR@rijksoverheid.nl

Wij vragen u duidelijk de naam van de desbetreffende aanbesteding in de onderwerpregel aan te geven en uw naam, functie en organisatie te vermelden in de mail. Geanonimiseerde vragen worden niet door ons in behandeling genomen.

In beginsel worden geen individuele reacties gestuurd aan marktpartijen. Indien het programma Aanbesteding IWR uw vraag en het antwoord daarop relevant acht wordt het antwoord op uw vraag of vragen in de lijst van (geanonimiseerde) vragen en antwoorden opgenomen die we openbaar maken op de website. U vindt hier een overzicht met veelgestelde vragen.

Deel deze pagina