Tertiaire menu

Start inhoud

IWR2016|Beeldschermen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een aanbestedingstraject voor circa 25.000 beeldschermen per jaar uitgevoerd. De termijn voor het indienen van bezwaren tegen de gunningsbeslissing aangaande IWR2016|Beeldschermen is inmiddels verstreken en er is geen bezwaar ingediend.

IWR2016|Beeldschermen voorziet in nieuwe Raamovereenkomsten voor het verwerven van beeldschermen voor ICT-werkplekken. Hierin kunnen ook aan de levering gerelateerde diensten worden verworven zoals reparatie en garantieafhandeling.

Gunning

De opdracht voor IWR2016|Beeldschermen wordt gegund aan Central Point Nederland B.V., Protinus IT B.V. en Scholten Awater B.V. Binnenkort worden met genoemde partijen de raamovereenkomsten getekend. Deze raamovereenkomsten kennen een maximale looptijd van vier jaar.

flexibiliteit en marktwerking

Dankzij mini-competities worden flexibiliteit en marktwerking bereikt. Alhoewel mini-competities meer werk inhouden voor de inkooporganisaties binnen de diverse departementen, bieden de mini-competities grotere inkoopvoordelen door de blijvende marktwerking gedurende de hele looptijd van de raamovereenkomst.

Deze raamovereenkomsten creëren specifiek meer ruimte voor geavanceerde modellen qua ergonomie, prestatie en specificaties. Zo kan steeds gebruik worden gemaakt van de laatste modellen en technieken. Naar verwachting is de waarde van de gehele raamovereenkomst 5 miljoen euro per jaar voor Beeldschermen.

Alle aangekochte producten onder deze overeenkomst worden eigendom van de deelnemende overheidsorganisaties en kunnen flexibel voor die deelnemers worden ingezet, bijvoorbeeld in verzamelkantoren.

Gebruikersgroep en expertgroepen

Inzet van gebruikersgroep en expertgroepen zorgen voor borging van veel inhoudelijke wensen en eisen bij deze producten. Hiervoor is een speciale lijst opgezet met meest gebruikte en gewenste producten, hoofdproducten genoemd. De hoofdproducten binnen de raamovereenkomst zijn altijd zeer snel leverbaar. De bestelprocessen verlopen via de speciale online webshops die onderdeel zijn van deze aanbesteding.

Programma Aanbesteding IWR

De aanbesteding voor Beeldschermen is onderdeel van het programma Aanbesteding ICT werkomgeving Rijk. Elke aanbesteding binnen het programma voldoet aan het kabinetsbeleid op het gebied van Social Return. Minimaal 5% van de omzet in diensten wordt ingezet om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie over alle aanbestedingen binnen dit programma verwijzen wij naar www.hisict.nl/aanbesteding-iwr.

Deel deze pagina