Tertiaire menu

Start inhoud
Werkplek

Aanbesteding IWR

Programma Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (programma Aanbesteding IWR) is begin september 2015 van start gegaan. Vanuit dit programma wordt een aantal Europese aanbestedingen uitgevoerd ter opvolging van EASI2010 en OT2010 contracten.

Voorzitter van de stuurgroep Aanbesteding IWR is Jan Gudde van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Jan Gudde is tevens Directeur Bestuursondersteuning, Chief Information Officer (CIO) en Crisiscoördinator.

Bundeling in een programma

Vanwege de nauwe onderlinge samenhang tussen de verschillende aanbestedingen worden de activiteiten voor de opvolging van de contracten in een programma gebundeld. De inkoop betreft zeker niet enkel commodities en er zijn veel innovaties, ontwikkelingen en interrelaties waar rekening mee gehouden dient te worden. Ook zijn er veel raakvlakken met andere categorieën.

Doel programma

De contracten onder OT2010 en EASI2010 expireren in de komende jaren. De noodzaak bestaat om na afloop van de voornoemde overeenkomsten gebruik te kunnen blijven maken van dit soort dienstverlening. Het doel van het programma is daarmee:

 • het sluiten van (raam)overeenkomsten, waarmee de deelnemers de voorzieningen volgend uit de behoefte kunnen verwerven;
 • het beschikbaar stellen van contractdocumentatie en hulpmiddelen aan contractmanagement en –beheer UBR|HIS die een efficient gebruik van de overeenkomsten mogelijk maken;
 • kennis en expertise, opgedaan in dit programma, op het gebied van rijksbrede ICT-aanbestedingen te borgen en overdragen aan UBR|HIS;

Programmavisie

Het werk bij de overheid gebeurt steeds meer onafhankelijk van plaats, tijd of apparaat, ondersteund door toepassingen om beter en sneller samen te werken, een uniforme digitale werkomgeving en mobiele (data)communicatie. In de markt zijn daarnaast vele nieuwe ontwikkelingen gaande en innovatieve diensten komen bijna wekelijks beschikbaar.

Het Programma Aanbesteding IWR levert een belangrijke bijdrage om informatie voor de gebruiker op een plaats- tijd- en apparaatonafhankelijke wijze rijksbreed te kunnen ontsluiten door gebruiksapparatuur en communicatie-infrastructuur rijksbreed in te kopen.

De visie van het programma is daarom: Het werkt altijd en overal!

Scope Programma Aanbesteding IWR

De scope van het programma valt binnen de scope van de categorie ICT Werkomgeving Rijk, welke wordt gevormd door de categorieën Vaste Werkplek, Mobiele Werkplek en Telefonie – Spraak en omvat alle producten en daaraan gerelateerde diensten die de generieke ICT werkomgeving van de rijksambtenaar faciliteren, met uitzonderingen van:

 • generieke infrastructuur in het datacenter;
 • vaste WAN verbindingen;
 • COTS-software (commercial off-the-shelf software);
 • business software.

Kijk voor indeling van alle aanbestedingen op de website.

Scope deelnemers

De scope van het programma en daarmee de scope van de deelnemers aan de aanbestedingen beperkt zich tot:

 • Ministeries (kerndepartementen en hun baten-lastendiensten);
 • Publiekrechtelijke ZBO's die qua ICT nauw verbonden zijn met de Rijksoverheid;
 • Hoge Colleges van Staat;
 • Rechterlijke macht;
 • Adviescolleges.

Deel deze pagina